Välj språk:

  LinkedIn Icon 30 px    social facebook box blue   youtube PNG13 30 px             Support Tel: +46-(0)767-87 93 04


I nära samarbete med ditt team har vi möjlighet att erbjuda och utveckla ett brett sortiment av specialapplikationer som kan gynna din verksamhet.

Exempel - specialutveckling:

  • Anpassade maskiner
  • Anpassade tillbehör
  • Speciella kontrollapplikationer
  • Anpassade övningar
  • Anpassad maskin / miljögränssnitt
  • Integrerade varumärke
  • Nya maskiner och program
  • Testsimuleringar
  • Branschmässanpassning
  • Händelsespecifik varumärkesanpassning

tenstar ale frontloader