Välj språk:

  LinkedIn Icon 30 px    social facebook box blue   youtube PNG13 30 px             Support Tel: +46-(0)767-87 93 04


I nära samarbete med ditt team har vi möjlighet att erbjuda och utveckla ett brett sortiment av specialapplikationer som kan gynna din verksamhet.

Exempel - specialutveckling:

  • Anpassade maskiner
  • Anpassade tillbehör
  • Speciella kontrollapplikationer
  • Anpassade övningar
  • Anpassad maskin / miljögränssnitt
  • Integrerade varumärke
  • Nya maskiner och program
  • Testsimuleringar
  • Branschmässanpassning
  • Händelsespecifik varumärkesanpassning

tenstar ale frontloader


Tenstar utveckling erbjuder anpassad funktionalitet och varumärkesanpassningar för affärsapplikationer och maskintillbehör.

Både hårdvara och mjukvara kan justeras efter era behov.

tenstar leica screen

tenstar ljungby maskin


Tenstar utveckling erbjuder anpassningar för företagsprofilering och varumärkesbyggande för aktiviteter vid affärsevenemang och mässor.

Både hårdvara och mjukvara kan anpassas efter era behov för till exempel tävlingar och demonstrationer.

conexpo11