Välj språk:

  LinkedIn Icon 30 px    social facebook box blue   youtube PNG13 30 px             Support Tel: +46-(0)767-87 93 04

Teori i praktiken
Sektion 1 - Teori i praktiken

En serie övningar för att bekanta sig med truckens delar, kärl och daglig tillsyn samt övningar för att lära sig tyngdpunkter och tipplinjer.

Övningar sektion 1

 • Motviktstruckens delar
 • Kontroller
 • Daglig tillsyn
 • Tyngdpunkter och tipplinjer

end faq

Korning transport
Sektion 2 - Körning och transport

En serie körövningar där operatören lär sig allt från grundläggande till avancerad körning, godshantering och lastning.

Övningar sektion 2

 • Grundläggande körning
 • Körning med last
 • Skarpa svängar
 • Grundläggande godshantering
 • Godshantering
 • Stapling
 • Bred och irreguljära laster
 • Lasta en lastbil
 • Lossa en lastbil

end faq

ovningar for flera anvandare
Sektion 3 - Övningar för flera användare

Tillåter flera användare att arbeta i samma miljö som främjar kommunikation och lagarbete.

Övningar sektion 3

 • Lossa lastbilar, samkörning
 • Lasta lastbilar, samkörning
 • Kontinuerlig mängdträning i skiftande miljöer, samkörning

end faq