Välj språk:

  LinkedIn Icon 30 px    social facebook box blue   youtube PNG13 30 px             Support Tel: +46-(0)767-87 93 04

wheeelexcavator left new 707

Att vara grävmaskinist är ett kreativt yrke som kombinerar ett gediget hantverkskunnande med modern teknik. Som i alla hantverksyrken krävs det en omfattande utbildning för att bli en skicklig yrkesman. Med Tenstar hjulgående grävmaskin kan ni uppnå just detta

Tenstar hjulgående grävmaskin erbjuder ett komplett verktyg för utbildning och omskolning av grävmaskinsförare. Den består av en 3D-simulator med ljud och visuell display med självinstruerande övningar som skildrar verkliga miljöer. En komplett guide med databasloggning möjliggör uppföljning och återkoppling från läraren.

Tenstar hjulgående grävmaskin är utvecklat i samverkan med skolor som utbildar maskinförare, maskin-entreprenörer och beställare av anläggningsprojekt som utförs med entreprenadmaskiner.

 

Visa video »