Välj språk:

  LinkedIn Icon 30 px    social facebook box blue   youtube PNG13 30 px             Support Tel: +46-(0)767-87 93 04

wheel excavator excersise 1
Saktion 1 - Introduktion

En serie övningar som fokuserar på åtgärder före och efter körning av grävmaskinen och spakfunktioner.

Övningar sektion 1

 • Grävmaskinens uppbyggnad
 • Åtgärder före körning
 • Åtgärder efter körning
 • Styrspakarnas funktion

end faq

wheel excavator excersise 2
Sektion 2 - Körövningar

En serie körövningar där operatören får möjlighet att träna körning både framåt och bakåt.

Övningar sektion 2

 • Körning i utstakad bana
 • Körning i "bakvänt läge"
 • Körning bland rörliga hinder

end faq

wheel excavator excersise 3b
Sektion 3 - Grävaggregat

En serie grävövningar där operatören tränar avancerad pallhantering, styrspaksövningar och skopkombinationer.

Övningar sektion 3

 • Användning av styrspakar
 • Styrspakarnas knappfunktioner
 • Gripklo
 • Skopbyte
 • Att följa ett jämnt plan
 • Pallhantering
 • Pallhantering och lastning

end faq

wheel excavator excersise 4
Sektion 4 - Säkerhet

En serie av säkerhetsövningar där operatören måste hantera komplexa och verkliga situationer, inkl. omgivande och oväntade föremål som medarbetare, fordon och åskådare.

Övningar sektion 4

 • Lossning av lastbil
 • Placering av objekt i schakt
 • Placering av pallar
 • Multiövning i säkerhet

end faq