Välj språk:

  LinkedIn Icon 30 px    social facebook box blue   youtube PNG13 30 px             Support Tel: +46-(0)767-87 93 04

Tenstar Simulation erbjuder ett brett utbud av professionella utbildningssimulatorer indelade i tre industrisegment;  Anläggning, Transport och Naturbruk. Varje maskintyp har en uppsättning noggrant utvecklade övningar, optimerade för att träna studenterna i områden som underhåll, körskicklighet, manövreringsförmåga, säkerhet och särskild hantering.