Välj språk:

  LinkedIn Icon 30 px    social facebook box blue   youtube PNG13 30 px             Support Tel: +46-(0)767-87 93 04

 traktor back screen model green

TENSTAR SIMULATION AB är dedikerade till att leverera simulatorbaserade utbildningsverktyg för entreprenadbranschen. Våra produkter främjar en bättre miljö, en säkrare arbetsplats, större möjligheter för studenter att öva och mer kostnadseffektiv utbildning.

Freddy Lund är ägare till Tenstar Simulation och har lång erfarenhet som den tidigare ägaren till Scanlaser AB, en europeisk leverantör av lösningar för maskinstyrning.

2005 påbörjades ett gemensamt projekt tillsammans med maskinförarskolor, branschorganisationen Maskinentreprenörerna och flera andra aktörer, vilket ledde fram till den allra första versionen av Tenstars simulatorbaserade utbildningsverktyg för grävmaskinister. Målsättningarna för projektet var att utveckla ett verktyg som skulle effektivisera utbildningarna, samt att stimulera en ökad rekrytering av unga människor till entreprenadbranschen.

TENSTAR SIMULATION har idag samma tydliga målsättningar som då, men nu med ett simulatorsystem som har vidareutvecklats till ett omfattande utbildningsverktyg som optimerar och effektiviserar den traditionella maskinförarutbildningen. Tenstar's simulatorer bygger på kraftfull IT-teknologi som skapar realistiska miljöer och självinstruerande övningar. Ett fokuserat utvecklingsarbete pågår för att löpande inkludera fler övningar och fler entreprenadmaskiner med tillbehör.

TENSTAR SIMULATION har som målsättning att bli den ledande leverantören av simulatorbaserade utbildningsverktyg för entreprenadbranschen. Vi vill bidra till en säkrare och effektivare träning som är kostnadseffektiv och miljövänlig. Vi tror att en utbildning skall vara rolig och spännande och är övertygade att våra simulatorer kan erbjuda sådana möjligheter.

Men framför allt vill vi hjälpa framtida maskinförare att förbereda sig inför verkligheten.