Välj språk:

  LinkedIn Icon 30 px    social facebook box blue   youtube PNG13 30 px             Support Tel: +46-(0)767-87 93 04

Tenstar Scoring System ger poäng baserat på säkerhet, kvalitet och ekonomi. Rapporteringsverktyget möjliggör uppföljning av elevernas framsteg och kartlägger förbättringarna under en viss tidsperiod. Den realtidsåterkoppling som tillhandahålls via poängsystemet är avgörande för att säkerställa att fortsatt fokuserade förbättringar uppnås i riktade nyckelområden, och en permanent registrering loggas på systemet.

 

tss sysmbol

Poängen kan sedan användas för att se hur en elev utförde övningen inom varje kategori. Det innebär att elever och lärare kan se studentens utveckling över tid och hjälpa till att identifiera områden där studenten behöver förbättras. Efter en övning kan studenten och läraren skapa en rapport för att se detaljerna för olika mätvärden under träning, till exempel skopans höjd under lastning eller bränsleförbrukning. Simulatorn lagrar olika beteenden och åtgärder som studenten gör under träning och viktar dessa mätvärden för att få poäng i varje kategori. Olika övningar har olika mätvärden beroende på vilken uppgift som ska utföras.

Scoringe report