Välj språk:

  LinkedIn Icon 30 px    social facebook box blue   youtube PNG13 30 px             Support Tel: +46-(0)767-87 93 04

Giltig från och med 2018-05-21

Tenstar Simulation AB och Tenstar AB, värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Denna policy gäller för alla kunduppgifter som samlas in via www.tenstarsimulation.com, telefon och email. Policyn gäller även för dig som är registrerad kund hos oss.

Tenstar Simulation AB, org.nr 556786-5570, Tenstar AB org nr 556703-2684, med adress Storemyrsvägen 2, 457 31 Tanumshede email Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss såsom ditt namn, e-mailadress, leveransadress och telefonnummer. Dessa uppgifter behandlas i syfte att administrera ditt köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Vi kan i detta syfte komma att dela ovan nämnda personuppgifter med våra samarbetspartners, såsom betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning, transportföretag för transport av din beställning till den valda leveransadressen. Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp. Om uppgifterna inte lämnas till oss har vi inte möjlighet att uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Vi vill gärna att du fortsätter vara kund hos oss och för att du ska få ta del av våra erbjudanden och uppgraderingar kommer vi även att använda din e-mailadress, adress och ditt telefonnummer för att skicka ut våra nyhetsbrev via e-mail. Den rättsliga grunden för vår behandling av dessa personuppgifter i syfte att skicka nyhetsbrev är vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig som kund i marknadsföringssyfte. För detta syfte kan vi även komma att dela dina personuppgifter med reklambyråer för t.ex. tryck och distribution.

För dig som är registrerad kund behandlar vi, utöver de personuppgifter som nämns ovan, även din orderhistorik. Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke som du lämnat i samband med att du blev kund hos oss. Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna administrera dig som kund, för att underlätta för dig som användare samt för nyhetsbrev. Uppgifterna kan även användas för utskick per post och e-post till dig fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Din orderhistorik behandlas för att du ska kunna ha koll på dina tidigare beställningar. Ditt födelsedatum behandlar vi endast för att kunna ansöka om att hyra eller leasa våra produkter hos externt kreditbolag.

Cookies

På vår webbplats används cookies, d.v.s. små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. När du besöker vår hemsida får du via ett pop-up fönster längst ner på sidan där du kan godkänna cookies

Vissa cookies är nödvändiga för att kunna visa innehållet på vår hemsida och dessa går inte att stänga av om du vill kunna ta del av all funktionalitet på vår webbplats. Dessa cookies lagrar ingen information som kan identifiera dig som enskild person. Vissa cookies är tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats. I denna kategori faller cookies för följande ändamål:

Cookies för anslutningskontroll (sk. Sessionscookies) vars syfte är att identifiera och autentisera användaren under besöket på hemsidan. En sessionskaka innehåller en slumpmässig sträng (sessions-ID) som är tilldelas till besökarens enhet. Sessioncookies används tex för att ställa in och komma ihåg vissa användarinställningar såsom språk eller förifyllda formulär, allt för att underlätta för dig som besökare.

Vi använder analyscookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår webbplats. Vilka externa sidor kommer besökarna till vår hemsida ifrån, vilka sökfrågor används och vilka undersidor besöks mest frekvent

Hur länge sparas personuppgifterna?

Dina personuppgifter sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden i samband med affären. Om du särskilt lämnat ditt samtycke till att få nyhetsbrev kommer vi att spara dina kontaktuppgifter tills du ber oss sluta skicka nyhetsbrev. Dina personuppgifter kan sparas längre i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag. För dig som är kund hos oss behandlar vi dock samtliga dina personuppgifter till dess att du meddelar oss att ta bort er som kund eller begär att vi ska radera vissa uppgifter.

Överföring av personuppgifter

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn för att logga in i dessa system.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföring. I enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har du även rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss. Om du vill ha sådan information ska du enligt gällande personuppgiftslagstiftning skicka en skriftlig begäran till oss per post till adressen som anges under kontakt (begäran kan alltså inte skickas via e-mail). Den skriftliga begäran ska vara undertecknad av dig.

Du har även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du har även rätt att kräva att behandlingen begränsas. Du kan också framställa klagomål till Datainspektionen som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när som helst. Du kan se statusen genom datumangivelse för denna integritetspolicy i början av detta dokument