Välj språk:

  LinkedIn Icon 30 px    social facebook box blue   youtube PNG13 30 px             Support Tel: +46-(0)767-87 93 04

symbol safety

Säkerhet

Eftersom risken för olyckor är försumbar i en simulator, så kan oerfarna operatörer börja köra från dag ett.

symbol efficency

Effektiv utbildning

En simulatorbaserad utbildning är tillgänglig varje dag på året, oavsett väder eller närvaro av lärare.

symbol dollar

Driftkostnader

För kostnaden av en 28 tons grävmaskin, kan du ha upp till 10 simulatorer - med en mycket lägre underhållskostnad.

symbol environment

Miljöfördelar

Klimatpåverkan av en utbildning kan minskas med upp till 30%.

Säkerheten är naturligtvis ett stort bekymmer vid utbildning av tunga maskinoperatörer. Det finns en hel del risker när oerfarna förare hanterar spakarna i entreprenadsmaskiner och man behöver en instruktör för att ständigt övervaka verklighetsanpassade träningspass för varje elev. Med en simulatorbaserad träning eliminerar man riskerna för olyckor och behovet av övervakning - studenten kan träna helt på egen hand från start.
safety liggande gravskopa
snow excavator
Ett simulatorbaserat utbildningskoncept är mycket effektivt eftersom eleven lätt kan träna alla övningar utefter hans/hennes egena behov, utan att en instruktör är närvarande - och även oberoende av dåligt väder som snö, is, frusen mark, våt mark eller mörker.
Läraren kan enkelt följa upp utvecklingen av varje student med hjälp av integrerade rapporteringsverktyg.
De löpande kostnaderna för utbildningssimulatorer är mycket lägre än för riktiga maskiner. Det möjliggör att fler studenter samtidigt kan träna i simulatorer med till en lägre kostnad.

Maskinkostnad

•  Avskrivning
•  Bränsle
•  Underhåll
•  Reparation
•  Försäkring

Er uträkning

Simulatorkostnad

•  Avskrivning
•  Serviceavtal
•  Elektricitet


Ca 10 kr / arbetstimme

exhaust pipe
Effekterna av en simulator på miljön är endast ca 3% av den för en "riktig" maskin.
Genom att komplettera riktiga maskiner med simulatorbaserad utbildning, kan klimatpåverkan på en utbildning minskas med upp till 30% (*). Detta gör att du också kan göra en insats och sätta en tydlig miljöpåverkan för din skola eller organisation.
(*) Ref. Studie utförd av Helena Andersson (Helsyn Miljö & Kvalitet) och Mikael Nilsson (Grön Human Project AB), 2009-04-28