Välj språk:

  LinkedIn Icon 30 px    social facebook box blue   youtube PNG13 30 px             Support Tel: +46-(0)767-87 93 04

 lastbiltop web

Nytt övningskapitel - ny övning lastbil och lager.
2016-08-25

Ett nytt övningskapitel med en ny övning har tillkommit.
Den nya övningen "Lastbilsparkering och lager" är en fri, öppen övning som ger eleven ett större område att köra runt i och utföra uppgifter som instruktören delar ut.

Som instruktör har man tillgång till en referensmanual med kartor över området.
Med hjälp av manualen kan instruktören specificera vilka lastkajer och parkeringsplatser eleven ska köra till.

För mer information om övningen se referensmanualen som laddas ned automatiskt med uppdatering.  

 

touchlastbil

Touchskärm till lastbilssimulator
2016-08-25

Många sekundära funktioner kan nu användas från touchskärmen.
Du kan aktivera touchskärmen från Setup-menyn under 'maskininställningar'.

Saknar din simulator touch-skärm kan du kontakta Per Backelin på Tenstar.

Du kan aktivera touchskärmen från Setup-menyn under 'maskininställningar'.

 

Lastbil - Skriv ut dina kontrollinställningar till PDF
2016-08-25

Lastbilen har nu en funktion för att skriva ut kontrollinställningar till PDF.
Du hittar funktionen i setupen under kontroller-fliken.
En separat manual finns här med alla detaljer kring de nya funktionerna.

Timmerkran

Timmerkran
2016-05-31

Timmerkranen har fått ett gränssnitt för touch-skärm.
Många sekundära kranfunktioner kan nu användas från touchskärmen.

Nya kontroller för stödben, kranhytt och bankar har lagts till för att bättre motsvara verkligheten.
Med ett knapptryck växlar man nu mellan att styra kranen eller stödben/hytt/bankar och man kan styra stödbenen från hytten.

Är hyttkontrollerna ställda på stödben bör följande kontroller vara standard:
Vänster spak ut/in = Hytt upp/ned
Höger spak ut/in = Stödben ut + fäll/in + fäll ihop
Höger/Vänster spak fram/bak = h/v Stödben ned/upp
Kontroller för grip öppna/stäng = Bankar fram/bak

Underhållsövningarna styrs nu med joystick i stället för mus för att göra övningen smidigare.
Man styr nu muspekaren med höger joystick och klickar med hjälp av en knapp på densamma.

Du kan nu själv ställa hastigheter för kranens hydrauliska funktioner.

wl

Hjullastare
2016-05-31

Hjullastaren kan nu styras med både joystick och ratt samtidigt.
Joystickstyrningen ställer in sig automatiskt till den vänstra spaken om den är ledig.

 

vaghyvel

Väghyvel
2016-05-18

Väghyveln kan nu styras med både joystick och ratt samtidigt.
Joystickstyrningen ställer in sig automatiskt till den vänstra spaken om den är ledig.
 

Ny funktion!
Du kan nu skriva ut inställningarna för dina styrkontroller.

2016-05-18

Efter uppdatering kan man skapa pdf:er med maskinernas kontrollinställningar för varje maskin!
Pdf:en anpassas automatiskt beroende på hur du ställt in kontrollerna för just din maskin.

Alla maskiner som uppdateras får nytt konfigurationsprogram för inställningar av kontroller.
Maskinernas funktioner ställer in sig automatiskt beroende på vilken hårdvara som är inkopplad.
Nya funktioner binds automatiskt till knappar utan att man behöver ställa in dem manuellt.

Vissa kontrollfunktioner kan behöva justeras efter uppdatering men kommer sedan fungera utan underhåll.

Headtracking
2015-10-12

Det nya gränsnittet ska underlätta användandet av headtracking och gör det lättare att kalibrera om när en ny förare sätter sig i stolen.
Nedan beskriver vi hur man använder det:

Det nya gränsnittet för headtracking använder bara en knapp till alla funktioner.

Först se till att kinect är påslaget under maskininställningar
Gå till setup i garaget och välj fliken maskininställningar, här hittar du Kinect av/på.

Headtracking setup 2015

 Vilken knapp som ska användas för headtracking kan ställas in under kontroller i setup.
Klicka på fliken "Kontroller"
Markera "Headtracking På/av/kalibrera"
Klicka på "Tilldela"
Tryck sen på den knapp eller tangent du vill använda för att kontrollera headtracking.

 Headtracking Kontroller

* För att slå på eller av headtrackingen medans du kör simulatorn; tryck på knappen en gång.
* Vill du kalibrera om headtrackingen till ditt huvuds nuvarande position; håll in knappen.

Innan du kalibrerar: sätt dig bekvämt med ditt huvud ungefär där du vill ha centrumpositionen.

Överst på skärmen i simulatorn kan du se en illustrering av hur du sitter i förhållande till centrumpositionen.

Ett kryss över huvudet betyder att headtrackingen är avslagen, tryck på knappen en gång för att slå på den.
En grön, stigande stapel över huvudet betyder att du håller på att kalibrera genom att hålla in knappen.
Ett frågetecken över huvudet innebär att sensorn inte kan hitta ditt huvud, justera sensorn eller sätt dig upprätt.

Headtracking position

Stående skärmar till alla maskiner
2015-10-01

Alla Tenstars maskiner stöder nu stående skärmar.
Stående skärmar ger i regel bättre vertikal översikt i simulatorn och använder mer av synfältet under körning.
Kontakta vår support om du har frågor eller behöver hjälp att justera dina skärmar till stående.

 

tenstar construction simulator 380

 

Dumper
2015-09-07

På den artikulerade dumpern har vi nu lagt in stöd för att använda rörelseplattform.
Har man redan rörelseplattform för andra fordon går det nu att använda den även till detta fordon.
Saknar man rörelseplattform och är intresserad kan man kontakta Tenstars säljare för sin region för pris.

 

 

Bandgående grävmaskin
2015-07-27

Grävmaskinen stöder nu tre stående skärmar.
Tre stående skärmar använder skärmytan bättre, man kan se skopan även när den hålls högt eller lågt och ger ett mer realistiskt intryck.

En ny "blank" övning har lagts till sist i övningslistan kallad "sandlåda".
Övningen är tänk att användas av lärare för att ge elever fria uppgifter eller att användas tillsammans med Leica eller Topcons maskinstyrning för att kunna ladda egna modeller.
Smärre förbättringar har gjorts på grävningen när man skjuter material med skopan.

Headtracking för att kunna röra på "huvudet" i simulatorn har fått ett nytt enklare gränssnitt och har förbättrat mjukhet.
Hur gränsnittet fungerar beskrivs närmare i särskilt avsnitt nedan.
Headtracking kräver att man har Kinect för att kunna använda, kontakta Tenstars lokala säljare för mer information.

Väghyvel
2015-06-29

Väghyveln stöder nu tre stående skärmar, det gör det lättare att se bladet och samtidigt ha koll på maskinen.
Headtracking för att kunna röra på "huvudet" i simulatorn har fått ett nytt enklare gränssnitt och har förbättrat mjukhet.
Hur gränsnittet fungerar beskrivs närmare i särskilt avsnitt nedan.
Headtracking kräver att man har Kinect för att kunna använda, kontakta Tenstars lokala säljare för mer information.

 

 

Lastbil med släp
2015-06-25

En ny övning har lagts till för att backa 45° med trailer (3.7 Backa 45°).
Övningen ger eleven uppgiften att backa till en vinklad lastkaj med trailer.
Det finns bara ett begränsat utrymme att räta upp lastbilen på.

Nu finns den långa transportövningen att köra med släp.
Den heter "3.6 Transportera med släp" och fungerar på samma sätt som sin föregångare "2.4 Transportera" - fast med ett släp att ta hänsyn till.

Ljud för lufttrycksbromsarna har lagts in så nu ska det pysa ordentligt och vid rätt tillfällen.

Stöd för tre stående skärmar har lagst till på lastbilen.
Detta gör att man kan kombinera lastbilen med andra maskiner på samma simulator som använder stående skärmar.

Hytten har renoverats och fått smalare stolpar och lite puts, sätet har flyttats aningen till höger.

Lastbilen har nu fått blinkers och varningsljus. Knappar och kontroller som används för detta kan ställas in under kontrollmenyn.

Miljöerna har fått ny ljussättning som är mer realistisk och ska ge bättre kontraster.

Headtracking för att kunna röra på "huvudet" i simulatorn har fått ett nytt enklare gränssnitt och har förbättrat mjukhet.
Hur gränsnittet fungerar beskrivs närmare i särskilt avsnitt nedan.
Headtracking kräver att man har Kinect för att kunna använda, kontakta Tenstars lokala säljare för mer information.

Det är nu ställbart hurvida lastbilen kräver att man ska trycka ned bromsen när man går från fram till backväxel.
Inställningen hittar du under "Maskininställningar" i setup.

 

Timmerkran
2015-06-26

Timmerkranen stöder nu tre stående skärmar.
Stående skärmar begränsar vidvinkeln när man sitter i lastbilen men ger bättre översikt när man sitter i kranen och det är ju där man spenderar den mesta tiden i simulatorn.
Headtracking för att kunna röra på "huvudet" i simulatorn har fått ett nytt enklare gränssnitt och har förbättrat mjukhet.
Hur gränssnittet fungerar beskrivs närmare i särskilt avsnitt nedan.
Headtracking kräver att man har Kinect för att kunna använda, kontakta Tenstars lokala säljare för mer information.

Lastbilen har även fått blinkers och varningsblinkers, för att ställa in kontrollerna för detta se särskilt avsnitt nedan.

Trailerns beteende har förbättrats och backning ska nu vara mer följsam.
Vidare så har vi putsat lite på grafiken och ljussättningen samt justerat hur stockarna beter sig i gripen för att vara mer realistiska.

Hjullastare
2015-06-25

Hjullastaren kan nu köras med tre stående skärmar samt en backskärm.
Backskärmen gör att man kan vända sig om för att se ordentligt bakom maskinen och de tre stående skärmarna ger bättre överblick framför maskinen.

Sikten i maskinen har förbättrats dels genom att förarpositionen justerats samt att backspeglarna gjorts tydligare.

Pendelaxeln och framdäcken har förbättrats och ska nu fungera på ett verklighetstroget sätt.

Det hydrostatiska motståndet i maskinen går nu att ställa in för att bättre passa den maskin som finns på skolan.
Det justeras med en slider under maskininställningar i setup.

Joystickstyrning fungerar nu som i en verklig maskin; släpper man joysticken går inte maskinen tillbaka till centrerum utan stannar i den vinkel man hade när man släppte.
Joystick styrning ställs in under maskininställningar i setup.

Motorvarvet påverkar nu hydraulpumpen, ju mer du gasar desto fortare rör sig skopan.
I och med detta har vi även lagt till "Kick-down" eller "Nedväxling" i hjullastaren.
Trycker man på denna knapp växlar hjullastaren ned till ettans växel, väldigt användbart vid lastning då man kan gasa på för att snabba upp skopans rörelse.

Headtracking för att kunna röra på "huvudet" i simulatorn har fått ett nytt enklare gränssnitt och har förbättrat mjukhet.
Hur gränsnittet fungerar beskrivs närmare i särskilt avsnitt nedan.
Headtracking kräver att man har Kinect för att kunna använda, kontakta Tenstars lokala säljare för mer information.

 

 

Tornkran
2015-06-15

Tornkranen stödjer nu tre stående skärmar.
Stående skärmar ger bättre översikt och ökar realismen i simulatorn.

Headtracking för att kunna röra på "huvudet" i simulatorn har fått ett nytt enklare gränssnitt och har förbättrat mjukhet.
Hur gränsnittet fungerar beskrivs närmare i särskilt avsnitt nedan.
Headtracking kräver att man har Kinect för att kunna använda, kontakta Tenstars lokala säljare för mer information.

 

 

Traktor
2015-05-18

På Traktorn har vi nu lagt in stöd för att använda rörelseplattform.
Har man redan rörelseplattform för andra fordon går det nu att använda den även till detta fordon.
Saknar man rörelseplattform och är intresserad kan man kontakta Tenstars säljare för sin region.

 

 

Timmerkran
2015-01-21

En stor renovering har genomförts på timmerkranen; all grafik har bytts ut och ser nu mycket mer realistisk ut. Kranen har fått ett lyft både i beteende och utseende.

Nya övningar har lagts till och gamla har gjorts om.
Övningarna har nu löpande instruktioner på skärmen och ett mer pedagogiskt upplägg.

Följande övningar är nya:
1.5 Manöverspakarnas funktion
1.6 Repetition av kontroller
2.1 Hantera en stock
2.2 Greppa och flytta stockar
2.3 Multipla kranfunktioner

Övningarna fokuserar på att lära ut grundläggande kranfunktioner och repetera dessa tills det sitter.

Stockarna finns nu i olika varianter med olika vikt och tjocklek samt är assymetriska.
Färgkodning på stockarna underlättar för att se om stockarna ligger snett efter lastning.
Lastsäkring behöver nu göras manuellt genom att föra gripen från den ena sidan av lasten till den andra.

Och mycket mer!

 

 

Timmerkran
2015-01-21

En stor renovering har genomförts på timmerkranen; all grafik har bytts ut och ser nu mycket mer realistisk ut. Kranen har fått ett lyft både i beteende och utseende.

Nya övningar har lagts till och gamla har gjorts om.
Övningarna har nu löpande instruktioner på skärmen och ett mer pedagogiskt upplägg.

Följande övningar är nya:
1.5 Manöverspakarnas funktion
1.6 Repetition av kontroller
2.1 Hantera en stock
2.2 Greppa och flytta stockar
2.3 Multipla kranfunktioner

Övningarna fokuserar på att lära ut grundläggande kranfunktioner och repetera dessa tills det sitter.

Stockarna finns nu i olika varianter med olika vikt och tjocklek samt är assymetriska.
Färgkodning på stockarna underlättar för att se om stockarna ligger snett efter lastning.
Lastsäkring behöver nu göras manuellt genom att föra gripen från den ena sidan av lasten till den andra.

Och mycket mer!

 

 

Dumper
2014-11-25

Dumpern har nu fått en automatisk retarder med justerbar effekt. Den aktiveras när gasen släpps men är deaktiverad som standard.
Det finns nu även kontroller för att bläddra mellan olika inställningar för diff-låsen, ställa växel i neutral samt öka/sänka effekten av retardern.
För att se hur man ställer in nya kontroller, se särskilt avsnitt nedan