Välj språk:

  LinkedIn Icon 30 px    social facebook box blue   youtube PNG13 30 px             Support Tel: +46-(0)767-87 93 04

Detta är en banbrytande funktion i simulering som ut bildningsverktyg som förbereder eleven för den verkliga interaktionen med andra maskinförare.

Denna nya funktion gör det möjligt för flera användare att arbeta i samma miljö som främjar kommunikation och lagarbete. Detta lägger till ett nytt lager av lärande till simuleringsbaserad träning som ytterligare förbereder eleverna inför verkligheten. Den har varit tillgänglig på tucksimulatorn, grävmaskinen och dumpern sedan förra året och nu har vi även adderat en dozer i samma miljö.
En grävmaskin, en bulldozer och två dumpers arbetar tillsammans i ett verklighetsscenario. Grävmaskinen lastar dumpern som sedan ger material till dozern. Miljön är helt dynamisk och förändringarna i marken av skopa eller blad påverkar maskinerna som kör över den.

MME logo

 mme 2017