Simulaattoripohjainen oppiminen on tehokasta, turvallista ja ympäristöä säästävää


Tehokas

Simulaattori vahvistaa oppilaiden taitoja

Simulaattoreiden ansiosta oppilaat saavat enemmän tunteja koneessa vuodenajasta ja säästä riippumatta. lisäksi he voivat jopa harjoitella yksin ilman opettajan läsnäoloa.


Turvallinen

Simulaattori vähentää onnettomuuksia

Oppilaat harjoittelevat turvallisessa ja rennossa ympäristössä ja voivat harjoitella myös äärimmäisiä tilanteita ja toimintoja ilman loukkaantumisen tai konevaurioiden vaaraa.


Ympäristöystävällinen

Simulaattori vähentää päästöjä

Simulaattorin valmistaminen ja käyttäminen aiheuttavat minimaaliset ilmastovaikutukset perinteiseen fossiilisilla polttoaineilla toimivaan koneeseen verrattuna.


Taloudellinen

Simulaattori on kustannustehokas

Simulaattori on älykäs investointi, jolla on alhaiset käyttökustannukset ja erittäin vähän käyttökatkoja. lisäksi yhdellä opettajalla voi olla samanaikaisesti useita oppilaita.

Tenstar User Xperience
– TUX

Tenstar User Xperience tarjoaa selkeän ja näppäimistöttömän käyttöliittymän, jossa käytetään kaikkia näyttöjä ja ensisijaisesti kosketusnäyttöä konetyypin ja harjoituksen valinnassa. Käyttäjä voi jatkaa siitä, mihin aiemmin jäi, yksinkertaisesti kirjautumalla sisään henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella.

Tenstar scoring system

Tenstar Scoring System
– TSS

Tenstar-pisteytysjärjestelmä tarjoaa suorituskykyyn perustuvia tuloskortteja ja edistymiskaavioita, joissa keskitytään turvallisuuteen, laatuun ja taloudellisuuteen, ja jotka mahdollistavat arvioinnin, palautteen antamisen ja kannustamisen opiskelijoiden edistymisen ja kehittymisen edistämiseksi.


Tuloskortin ja edistymiskaavioiden avulla opettaja voi seurata jokaisen oppilaan kehitystä, mikä mahdollistaa yksilöllisten ja henkilökohtaisten ohjeiden antamisen jokaiselle oppilaalle.

Pisteytysjärjestelmä mahdollistaa myös reaaliaikaisen palautteen antamisen opiskelijalle, mikä takaa jatkuvan ja kohdennetun parantamisen keskeisillä osa-alueilla.


TENSTAR RECORD AND REPLAY – TRR

Tenstarin tallenna ja toista -toiminto (TRR) voi taltioida koko harjoituksen ja tallentaa sen kaikkine simuloituine ominaisuuksineen uraauurtavalla ratkaisulla pieneksi tiedostoksi. Tämän ansiosta on mahdollista toistaa kaikki tilanteet hidastettuina tai tarkastella tilannetta pysäytettynä.

Toistettua harjoitusta voidaan katsoa mistä tahansa kulmasta milloin tahansa. Tämä aikajanatoiminto on tehokas työkalu, jolla opettaja voi seurata oppilaan edistymistä ja antaa hänelle palautetta. Sen avulla on mahdollista ymmärtää, miksi tietty tilanne tapahtui ja miten se voitaisiin estää.

Tallenne voidaan toistaa simulaattorilla kosketusnäyttöä tai opettajan tietokonetta käyttäen. Molemmissa on ainutlaatuinen intuitiivinen käyttöliittymä.

MULTI MACHINE ENVIRONMENT MONIKONEYMPÄRISTÖ
– MME

MME:n ansiosta simulaatioon voi osallistua yhtä aikaa useampi oppilas, mikä edistää vuorovaikutteista, yhteistyössä tapahtuvaa harjoittelua. Tämä on uraauurtava ominaisuus koulutustyökaluna käytettävässä simulaattorissa, ja se valmentaa oppilasta toimimaan todellisessa vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa, Tenstar Simulation -yrityksen Senior Developer Fredrik Alexandersson toteaa.


Monikoneympäristössä (MME) käyttäjät voivat verkottaa useita simulaattoripaikkoja/koneita yhteiseen työympäristöön. Tästä on esimerkki tienrakennusta käsittelevässä harjoituksessa, jossa telakaivuri toimii kahden dumpperin kanssa. Tehtävänä on toimittaa materiaalia puskutraktorille, joka tekee lopullisen tasoituksen maantietyömaalla.Virtual Training Space VTS tenstar simulation


Virtual Training Space

– VTS

Tenstar Virtual Training Space, VTS, on simulaatiokoulutuksen luonnollinen kehitysaskel. Se mahdollistaa useiden käyttäjien pääsyn samaan tilaan, mikä mahdollistaa vuorovaikutteisen, yhteistoiminnallisen täydennyskoulutuksen. Tiimityöskentely on olennaista kaikissa työympäristöissä, erityisesti raskaita koneita käytettäessä. Käyttäjät voivat turvallisesti, säästä riippumatta, harjoitella useiden koneiden samanaikaista käyttöä yhteistyöharjoituksissa.


Esimerkkinä tästä voidaan nähdä tienrakennusharjoitus, jossa telakaivinkone työskentelee kahden nivelletyn dumpperin kanssa toimittaen materiaalia puskutraktorille, joka tekee viimeistä leikkausta maantiellä.

Jopa 4 käyttäjää voi olla vuorovaikutuksessa VR-Avatarina, esim. seuraavasti:

- ohjaajana, joka antaa ohjeita
- maanmittarina/luokanvalvojana, joka asettaa koneet liikkeelle.
- konepankkimiehenä/liikennevalvojana/paikannusjohtajana.

Tämä tarjoaa muille kuin koneen käyttäjille ainutlaatuisen mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa työmaan toimintojen kanssa turvallisessa ja valvotussa ympäristössä, ja koulutusmahdollisuudet ovat rajattomat!

ALOITETAAN PROJEKTI – OTA MEIHIN YHTEYTTÄ ›